Zori kniga

Bulharský kulturní institut v Praze představil ve spolupráci s Filosofickou fakultou UK projekt Fenomén Christo. Pořad byl součástí programu Týdne diverzity, který byl 10.4.2017 zahájen primátorkou Adrianou Krnáčovou a prof. Tomášem Zimou, rektorem Karlovy univerzity. Po čtyři dny lákal multifunkční prostor emblematické budovy magistrátu v centru Prahy množství návštěvníků na zajímavý program spojený s kulturou, uměním, vědou, architekturou, městským prostředím aj.

Bulharský kulturní institut v Praze k účasti na programu pozval autorku knihy Transformace: Skryté umění Christa a Jeanne-Claude, Zornici Kračmarovou, a překladatelku italského vydání knihy do bulharštiny Soňu Alexandrovou.

Ředitelka BKI-Praha Galina Todorová podnítila diskuzi mezi přítomnými hosty a vyzvala je ke sdílení osobních zážitků, které jim umění jedné ze současných nejzajímavějších uměleckých dvojic světa nabídlo. Zajímavé byly i osobní příběhy a zkušenosti lidí, kteří stáli umělecké dvojici nejblíže během realizování jejich projektů Zabalený břeh, Opona v údolí, Deštníky, Zahalený Reichstag, Brány, Plovoucí mola aj. Zornica Kračmarova uvedla, že každý z nich (fotograf Wolfgang Volz, sběratel John Kaldor, horolezec Frank Seltenheim, šlechtična Umberta Gnutti Beretta) prošel vnitřní transformací, která zanechala trvalou stopu a vedla k napsání knihy Transformace: Skryté umění Christa a Jeanne-Claude.

O svůj zážitek ze setkání s Christem se podělil i pan Lačezar Petkov, velvyslanec Bulharské republiky v ČR, který se v 90. letech 20. století podílel na otevření bulharského Generálního konsulátu v New Yorku. Jako jeho pozdější představitel měl možnost se blíže seznámit s několika připravovanými projekty umělecké dvojice.

Po výstavě Christo a Jeanne-Claude, která v roce 2015 odhalila mimo jiné i českou stopu v rodinné biografii tohoto umělce, a po promítání dokumentárních filmů Georgi Balabanova a Tomy Tomova, byl projekt Fenomén Christo další z možností nahlédnout pod pokličku tohoto zajímavého a přesto občas nedostupného uměleckého zjevení 20. a 21. století.

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.