EL BKI shelf 4

KNIHOVNA EUNIC je knihovním projektem, který si klade za cíl propagovat knihovny jednotlivých institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture – se skupení sdružující národní kulturní instituty států Evropské unie) a podporovat v širších aspektech poznání evropské literární tradice. Projekt je součástí programu EUNIC Praha Evropský rok Kulturního dědictví 2018.

Záměrem je vytvořit „zvláštní poličku” umístěnou v knihovně každé instituce, jež se projektu účastní. Polička bude obsahovat knihy doporučené kulturními instituty, které jsou součástí se skupení EUNIC Praha a začlenily se do projektu.      

Projektu se účastní: Bulharský kulturní institut, Belgické velvyslanectví – Zastoupení vlámské vlády v ČR, Velvyslanectví Lotyšské republiky – Lotyšský kulturní institut, Goethe-Institut, Portugalské centrum Instituto Camões v Praze, Institut Cervantes v Praze, Francouzský institute v Praze, Italský kulturní institut, Balassi institut, Polský institut a Zastoupení Valonsko-Brusel.

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.