Archiv výstav a akcí 2009
20 let od Demokratických změn ve Východní Evropě
16. prosince proběhlo v BKI-Praha setkání-rozhovor, který byl věnován 20. výročí Demokratických změn ve Východní Evropě. Iniciátorem a organizátorem setkání bylo Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR a Bulharský kulturní institut v Praze. Úvodní slovo pronesl velvyslanec Bulharské republiky pan Zdravko Popov. Před početným publikem byla představena kniha Revoluce v Bulharsku 1989-1991 historika Dimitra Ludževa, přímého účastníka událostí před dvaceti lety. Mezi přítomnými hosty byli známí politici, historici a věřejní pracovníci z Čech i z Bulharska.
Ve vzniklé zajímavé diskuzi se hovor dostal ke srovnání české a bulharské “revoluce”. Češi, na rozníl od Bulharů, kategoricky odmítli komunismus a požadovali návrat k demokracii hned po pádu Opony. Liší se i procesy restituce, privatizace a zpřístupnění  archivů Státní bezpečnosti v obou postkomunistických zemích.
Bulharský vánoční ART trh
12.12. proběhl v galerii Bulharského kulturního institutu Bulharský vánoční ART trh s charitativním záměrem. V uspěchaných a chladných předvánočních dnech v Praze nabídl Bulharský bazar exkurzi do sluného Bulharska. Trojanská keramika, vánoční přání a survačky, šperky a suvenýry, bulharská růže, bulharské obrazy – grafika, malba, fotografie i malá plastika, to vše Čechům připomnělo příjemnou letní dovolenou na bulharském Černomoří. Velký zájem byl i o propagační materiály o Bulharsku, které byly rozdávány po celý den. Občanské sdružení Zaedno, iniciátor bazaru, věnoval výtěžek dětem bez rodičů, vyrůstajícím v pěstounských rodinách
Na trh přišlo okolo 1500 návštěvníků. Čtyři česká rádia okomentovali tuto zajímavou akci. Stejně tak i Bulharské národní rádio, bulharská Nova televize, denní tisk i internetová vydání.

Zlaté hlasy rozhlasového divadla v „Zlaté“ Praze
9.prosicne představil BKI-Praha multimediální disk Zlaté hlasy rozhlasového divadla. Prezentací bylo zároveň oslaveno 75.výročí Bulharského národního rádia a 70.výročí rozhlasového divadla. Večerem prováděla redaktorka programu Christo Botev Daniela Manolova. Za „Zlatého disku“ mohou zaznít hlasy 24 známých legend bulharského divadla, uložených v bohatém a unikátním zvukovém fondu rádia. Mezi nimi jsou jména jako Krastio Sarafov, Konstantin Kisimov, Leo Konforti, Tania Masalitinova, Georgi Parcalev, Spas Džonev, Grigor Vačkov a mnoho dalších.
Zájem vyvolaly i fotografie ze soukormých sbírek a sbírky Národního divadla, zajímavá fakta ze života herců, tvůrčího procesu, historky z kuchyně a dramaturgie divadelních her aj.

Účast chóru „Rodni zvuci“ na mezinárodním festivalu chórů v Praze 2009
Šumenský sbor „Rodni zvuci“, působící při knihovně Dobri Vojnikov, koncertoval v Praze pod vedením dirigentky Venety Vičevy. V Husově sboru zazněla 5.prosince církevně-slovanská hudba a vokální díla bulharských i zahraničních skladatelů.
Sbor „Rodni zvuci“ má již 111 letou historii. Prof.  Venety Vičeva je jeho dirigentkou po 47 let. Sbor se pyšní mnoha cenami a vystoupeními z Bulharska i ze zahraničí, ale v Praze hostoval poprvé.
Pražský koncert byl součástí Festivalu chórové hudby v Praze 2009. Festivalu se zúčastnily sbory z Německa, Polska, Itálie, Česka a Bulharska. Vystoupení si nenechali ujít ani zástupci místní bulharské menšiny a Bulharského velvyslanectví v ČR.
O přítomnost bulharského sboru v Praze projevili zájem i česká média a dirigentka dala interview pro program Christo Botev BNR.

Proroci písma byli představeni v BKI-Praha
4.prosince 2009 byla v sále BKI-Praha představena hudebně-divadelní performance sdružení Mamapapa. Představení je inspirováno Velkomoravskou misí svatých bratří Cyrila a Metoděje, hlaholicí i cyrilicí. Poutavým způsobem byla představena Mise – cesta po celém Balkánském poloostrově a Střední Evropě za nalezením stop zanechaných zakladateli slovanského písma. Režisér Tomáš Žižka ukazuje nový způsob – kombinuje nové divadelní formy a historický námět. Na pozadí byly promítány dokumentární záběry, které si skupina přivezla z cestování po Balkánském poloostrově v posledních třech letech, což bylo součástí projektu Proroci písma.
Na tomto zajímavém mezinárodním projektu se podílí účinkující z různých balkánských zemí, ale i z Čech, Slovenska, Polska a Maďarska.
Na představení dorazila zhruba sedmdesát diváků, kteří nadšeně přijali „Proroky“. Velký počet chodců se zastavilo před vitrínami galerie a se zájmem sledovali, co se děje uvnitř.

Odstartoval velký projekt Generation 89
Mezinárodní projekt Generation 89 oficiálně začal 24.listopadu v pražské centrále EU, účastní se ho i BKI-Praha. Generation 89 je projekt sdružení evropských kulturních institutů EUNIC. V průběhu půl roku budou mít mladí lidé, narození v klíčovém roce pro Východní a Střední Evropu, možnost vyměnit si zkušenosti a představit svou představu o vývoji Evropské unie. Proběhne řada konferencí v několika hlavních městech v Evropě a Deklarace Generation 89 bude představena v Bruselu 7.června 2010. Tohoto ambiciózního projektu, věnovaného dvacetiletému výročí Svobody, se zúčastní i mladí Bulhaři. Patronem Generation 89 se stal Václav Havel, osobnost a symbol změn v Evropě.  

www.generation89.eu
Dětské matiné v BKI-Praha
19.listopadu proběhlo v galerii BKI-Praha tvůrčí matiné pro děti předškolního věku. Setkání bylo věnováno nadcházejícím svátkům spojených s koncem roku. Děti se  zajímavým způsobem seznámily s několika bulharskými tradicemi a svátky jako je Nikulden(6.12.) a Štědrý večer. Malí šikulové vyrobili krásné vánoční ozdoby, zazpívali si dětské písničky a zatancovali si. Všichni se skvěle bavili. Odnesli si s sebou dárky od Bulharského kulturního institutu a suvenýry z Bulharska, ale i nové znalosti a dovednosti.
Výstava miniatury a prezentace města Ruse v Praze

13.listopadu proběhl v galerii BKI-Praha večer věnovaný městu Ruse a rusenským výtvarníkům-miniaturistům. Četnému publiku bylo představeno kulturně-historické dědictví města Ruse i turistické trasy, které vedou napříč atraktivní podunajskou destinací. Prezentace byla doplněna dvěma dokumentárními filmy i množstvím reklamních materiálů – průvodci, mapami a DVD. Zároveň byla zahájena výstava Rusenská miniatura, představující to nejlepší z rusenského Bienále miniatury. Pražská galerie vystavila mini malby, grafiky, fotografie a sochy. Koordinátorkou a kurátorkou výstavy je historička Diana Marinova.
Dny Bulharska v Ostravě
Ve dnech 9. a 10. listopadu proběhly v Ostravě Dny Bulharska. Akci zorganizovalo Bulharské velvyslanectví v ČR, Moravskoslezský kraj, Burgaský kraj a Bulharský kulturní institut. Ostravskému publiku byl nabídnut skutečně pestrý program, který zahrnoval koncert Toni Dimitrové, projekci filmu o archeologických vykopávkách v Rodopech, prof. Nikolaj Ovčarov přednesl prezentaci kulturní politiky Bulharské republiky, následovalo obchodní fórum a prezentace Burgaského kraje a výstava Tradice fotografa Alexandra Michajlova. Tohoto velkého fóra se zúčastnilo množství diplomatů, politiků, byznysmenů a novinářů. Dny Bulharska v Ostravě byly reflektovány v regionálním televizním vysílání a tisku. Zájem o ně projevili i bulharští novináři.
Hvězda bulharské popmusic Toni Dimitrova poprvé v Praze
8.listopadu proběhl v sále Baráčnické Rychty koncert bulharské zpěvačky  Toni Dimitrové. Iniciátor a organizátor této hudební akce byl Bulharský kulturní institut v Praze. Uskutečnilo se za podpory Bulharského klubu v Praze a Bulharského velvyslanectví v ČR. Mnohočetné publikum přivítalo bulharskou hvězdu neutichajícím potleskem a květinami. Toni Dimitrova zpívala bez přestávky téměř dvě hodiny a rozdala spoustu energie publiku, které spolu s ním zpívalo a tančilo na tomto nezapomenutelném koncertě.
Bulharský kulturní institut v Praze se zúčastnil veletrhu EXPOLINGUA
Mezinárodní veletrh EXPOLINGUA Praha 2009, mezinárodní veletrh jazyků, vzdělávání a kultury v České republice, se konal ve dnech 6. - 7. listopadu 2009 v krásných prostorách Národního domu na Vinohradech. Jeho 19. ročníku se zúčastnil i Bulharský kulturní institut v Praze. Přesněji rozsáhlého doprovodného programu veletrhu. Pro širokou veřejnost, vystavovatele i jazykové profesionály jsme připravily „Zábavný minikurz bulharštiny“. Během 45 minut se zájemci seznámili s charakteristikou bulharského jazyka, cyrilicí a základními frázemi. Projevili nejen zájem o bulharštinu, ale i o bulharskou historii a Bulharsko samotné. Během veletrhu byly rozdány rrreklamní materiály o Bulharsku.
Tento rok se veletrh EXPOLINGUA setkal s rekordním zájmem, přišlo více než 6000.
Večer věnovaný bulharským tancům
30.10. se v srdci Prahy v Baráčnické Rychtě učily a tancovaly bulharské národní tance. Večer, který byl adresován široké veřejnosti, byl orgaizován sdružením Zaedno a BKI-Praha, za podpory Radnice města Prahy a Ministerstva kultury České republiky. Přišlo kolem 400 hostů různých národností. Všichni společně se učili rytmická bulharská chora pod vedením Todora Raleva, který vede taneční soubor Balgari. Nejlepší „žáci“ získali ceny od Bulharského národního rádia. Po volné hodině tanců přišla na řadu jejich přehlídka v provední tří tanečních souborů - Balgari, Kytka a Lučinka. Kulminačním bodem tanečních vystoupení byl mladý choreograf  Miroslav Tipovski z Bulharska. Původem z Karlova, vyučuje  bulharské národní tance na Folklorní škole ve městě Kotel a vede folklorní vysílání programu Horizont Bulharského národního rádia. O hudební vystoupení se postarala známá národní pěvkyně Maria Koleva doprovázená akordeonistou Angelem Čakarovem.
11.11. bylo na programu Horizont zařazeno vysílání věnované bulharskému večeru v Praze.
Lekce bulharských národních tanců
Choreograf Miroslav Tipovski hostoval v Praze, přijal pozvání tanečního souboru „Balgari“ při sdružení Zaedno a Bulharského kulturmího institutu. 29.10 vedl Tipovski hodinu bulharských národních tanců v prostorech Bulharského kulturmího institutu. Tato lekce obohatila program pravidelně probíhajícího kurzu bulharských tanců, který BKI-Praha organizuje od roku 2008.
ÚSPĚCH BULHARSKÉ KINEMATOGRAFIE V PRAZE
Filmový festival New Waves, New Ways, organizovaný Rumunským kulturním institutem a Bulharským kulturním institutem v projektu EUNIC, přilákal okolo jednoho tisíce diváků. Ve dnech od 19. do 25. října bylo na festivalu představeno 40 filmů z devíti zemí – Albánie, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Slovinska, Srbska, Rumunska, Estonska a Lotyšska.
„New Waves, New Ways“ představil kinematografii nejnovějších členských států EU a jejich kandidátů. Bulharsko zastupovalo šest filmů, z nichž jsou dva hrané a dva dokumentární. Významným momentem festivalu byla premiéra filmu Jedna bulharská diagnóza bulharské režisérky Svetlany Lazarové, který natočila pro Českou televizi.
Festival získal velký ohlas místních médií. Hlavním mediálním partnerem byla Televize Nova. Vše se uskutečnilo pod patronací Ministra kultury České republiky.
Výstava Tradice uvedena v Praze
12.října byla v galerii BKI-Praha zahájena výstava velkoformátových fotografií tištěných na plátno Tradice mladého bulharského autora Alexandra Michajlova. Hosté, mezi kterými nechyběli zástupci české kulturní a ochodní sféry a diplomati, si užili i trácké a rodopské písně v provedení mladé talentované zpěvačky Marii Georgievy a se zájmem si prohlédli výstavu, která zajímavým a uměleckým způsobem zachycuje tradiční a málo známé obřady různých etnik a náboženství z Bulharska. Výstava se uskutečnila za podpory Kulturního institutu při Ministerstvu zahraničních věcí v Bulharsku.
Dvanáctiletá Maria Georgieva zpívala na pražském Žofíně
Dvanáctiletá Maria Georgieva z Asenovgradu, nositelka velké ceny mladých bulharských folklorních talentů, se 11. října zúčastnila jako speciální host galakoncertu finalistů soutěže čaských národních písní Zpěváček. BKI-Praha je spoluorganizátorem akce a tradičně zajišťuje bulharskou účast na koncertě.
Přátelé BKI-Praha vyhráli první ceny na Evropském dnu jazyků
1.října proběhl v galerii Českého centra v Praze oficiální ceremoniál předávání cen vítězů letošního „rallye“ po kulturních institutech věnovaného Evropskému dnu jazyků. K naší radosti dvě z největších cen obdržely přátelé BKI-Praha – Galina Borovičková a Milena Miewaldová. Obě dvě dámy jsou pravidelnými návštěvníky akcí BKI-Praha a EDJ se zúčastnily na doporučení pracovníků Bulharského kulturního institutu. Paní Miewaldová vyhrála celoroční kurz angličtiny od British Counsil zdarma a paní Borovičková slovník od Goethe institutu.  
V České republice byla představena bulharská architektura
Bulharský kulturní institut se úspěšně zúčastnil festivalu Architecture Week 2009, který proběhl v Praze ve dnech mezi 15. a 30.říjnem 2009. Tohoto prestižního fóra se zúčastnila bulharská architektka Veneta Petkova a v galerii BKI-Praha představila multimediální prezentaci na téma „Aspekty současné bulharské architektury“. Obsáhlý materiál, zahrnující práci architektky Venety Petkovy, Bulharský kulturní institut v Praze a výstavu Bulharské památky pod záštitou UNESCA, byl publikován v luxusním katalogu Architecture Week 2009. Bulharští architekti se zúčastnili i Gala večeru, na kterém byly představeny výsledky práce světové architektury a předána cena za Stavbu roku.  
Evropský den jazyků
BKI-Praha byl jedním z dvanácti kulturních institutů v České republice, které se zapojili do Evropského dnu jazyků - 26.září. Dveře institutu zůstaly celý den otevřené pro děti, žáky, studenty, starší lidi, zkrátka pro všechny, kteří měli zájem seznámit se s bulharskou abecedou a kulturou. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si výstavu „Bulharské písemnictví“.
Jenda z otázek hromadné ankety na internetu byla věnována Bulharsku. Soutěžící museli odpovědět na otázku, jaký symbol Bulharska byl samotnými Bulhary vybrán a pravděpodobně bude i na bulharské euro minci: vrch Musala, Černomořské pobřeží, Madarský jezdec nebo abeceda svatých bratří Cyrila a Metoděje. Za správné odpovědi získali soutěžící různé ceny. Účastníci, kteří získali razítka nejméně čtyř kulturních institutů, se mohou zapojit do soutěže o hlavní cenu – jazykový kurz dle výběru zdarma.
Nezávislost Bulharska
101. výročí vyhlášení Nezávislosti Bulharska bylo v BKI-Praha spojeno se slavnostním zahájením výstavy Bulharské památky pod záštitou UNESCO, což je součástí kampaně Iriny Bokové, která v předvečer akce vyhrála volby o post vedení této mezinárodní organizace.
Na slavnostní večer přišlo více než 150 Bulharů žijících v Praze a přátel Bulharska. Akce byla zorganizována BKI-Praha za podpory velvyslanectví Bulharské republiky v ČR. Výstavu připravil bulharský Státní kulturní institut při Ministerstvu zahraničních věcí. Mezi oficiálními hosty byl přítomen i velvyslanec Bulharské republiky v ČR pan Zdravko Popov a Michal Pospíšil – ředitel Českých center při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.
Na programu byl i křest knihy Bulharsko z edice Stručná historie států nakladatelství Libri i za přítomnosti autora knihy – historika Jiřího Martínka. Kniha vyšla za podpory BKI-Praha.

Výstavu „Bulharské památky pod záštitou UNESCO“ představuje kolekce 16 fotografií známého bulharského fotografa Alexandra Niškova, na kterých zachytil bulharské objekty z programu světového dědictví UNESCO.
Bulharsko na seznamu Světové organizace pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO zastupuje sedm historických objektů a dvě přírodní rezervace. Společně s přírodními a kulturními poklady světa jsou bulharské objekty pod záštitou UNESCO součástí dědictví, bez kterých by nebylo lidstvo lidstvem.
Vloni byla na seznam UNESCO přidána další bulharská památka – tentokrát mezi  nemateriální kulturní dědictví – unikátní představení folklorního souboru „Bistriškite babi“. Značnou pomoc prokazuje UNESCO i při rekonstrukci a restauraci Starého města Plovdivu.
Dimitar Kenarov představil českému publiku bulharskou poezii
Mladý a talentovaný bulharský básník se zúčastnil mezinárodního literárního festivalu Dny poezie a vína 2009, který proběhl ve Valticích ve dnech 24.-27.října 2009. Tohoto prestižního festivalu se zúčastnili básníci ze 27 evropských zemí. V bohatém programu festivalu byla zahrnuta také autorská čtení básníků, ale překlady vyjdou ve zvláštním sborníku. Byly natočeny dokumentární filmy o autorech, které bude vysílat Česká televize. Fórum bylo zorganizováno nakladatelstvím Větrné mlýny, spoluorganizátorem byl BKI-Praha. BKI-Praha připravil setkání-rozhovor s Dimitrem Kenarovem i v Praze. Večeru, věnovanému poezii, se zúčastnilo publikum složené z jazykovědců a bulharistů. Po odborné diskusi přišlo při sklence bulharského vína na řadu i plánovaní nových literárních projektů. Mezi hosty byl přítomen i překladatel zmíněného básníka – Marcel Černý, přednášející a studenti Karlovy univerzity a stážisté bulharské bohemistiky.  
První školní den
Více než 101 žáků se budou tento školní rok vzdělávat v bulharské škole „Dr. Petar Beron“ v Praze. První školní den začal bulharskou státní hymnou a svátečním programem, který připravili sami žáci. Úspěšný školní rok všem popřál ředitel školy Elenko Načev s nadějí, že tímto podzimem bude obnoven zápis prvňáčků do jediné bulharské školy v České republice. Ředitel také připomněl vysokou úspěšnost žáků končících své studium na této škole v roce 2008/09. Velká část z nich budou pokračovat ve studiu na českých i bulharských vysokých školách. Tento rok dokončí své studium na škole „Dr. Petar Beron“ v Praze 17 žáků. Rodiče i hosté byli v první školní den přivítáni starým bulharským zvykem - chlebem a solí.
Premiéra knihy
Premiéra nově vyšlého překladu básnické sbírky Lapidárium bulharského básníka Georgi Gospodinova proběhla v pražské divadelní kavárně Na prádle 10. září 2009.
Kniha vyšla s podporou Bulharského kulturního institutu v Praze ve vydavatelství Literární salon. Překladatelem básní je mladý a talentovaný Ondřej Zajac, student bulharistky na Karlově Univerzitě.
Setkání a rozhovor s překladatelem, ilustrátorem a vydavatelem knihy proběhla v uměleckém duchu za účasti početného a nadšeného publika. O hudební doprovod se postarali Michal Bystrov a Vojtěch Kouřímský.
Stefan Todorov představil v Praze svou výstavu Organický Surrealismus
14. července byla v galerii BKI-Praha zahájena výstava maleb na hedvábí bulharského výtvarníka Stefana Todorova. Mladý umělec používá hedvábí jako plátno, na které zachycuje složité emoce. Obrazy jsou dekorativní, kresba silně stylizovaná s precizně vykreslenými ornamenty rozkládající se v dynamické kompozici. Složitý rytmus a novátorské barevné kombinace jsou charakterictické pro tuto sbírku pláten pod názvem Organický Surrealismus. Stefan Todorov je jako autor znalcům této složité a drahé techniky již dobře znám. V jeho životopise najdeme řadu samostatných výstav organizovaných v Bulharsku i v zahraničí doplněných spoustou ocenění. Jeho práce byla vystavena v USA, Maroku, Francii, Rakousku, Švédsku, Německu a jinde. Hedvábí, podepsané autorským pseudonymem „Ste“, je součástí soukromých sbírek marockého krále Hasana II, japonského královského dvoru, Hillary Clinton a jiných známých osobností. Stefan svou prací okouzlil i pražské publikum. Na zahájení výstavy v galerii BKI-Praha přišla spousta znalců umění. Navzdory letní sezóně poctily galerii svou návštěvou i známé osobnosti české kulturní scény, galeristi i novináři.
Soutěž Miss World pro neslyšící 2009
Jednadvacetiletá Kristina Grigorová z města Chaskovo, bulharská Miss pro neslyšící, prezentovala svou zemi 11. července ve finále soutěže Miss World pro neslyšící 2009 v Praze. Soutěže se zúčastnily neslyšící dívky z 21 zemí. Mezinárodní porota složená ze 108 členů zvolila za Miss World pro rok 2009 Dianu Kovtun z Ukrajiny. Na druhém a třetím místě stanuly Simchiue Magagula ze Svazijska a Maria Baranova z Ruska. Miss Evropy se stala Gruzínka Nino Davitinidze. Titul Miss sympatie získala Slovenka Zuzana Zliechovcová. Letos proběhl již devátý ročník soutěže. Dívky defilovaly ve sporotovně-elegantním modelu, večerní toaletě a v plavkách. Od tradičních soutěží krásy se tato liší v kategorii, ve které dívky předvádějí své schopnosti. Absentují zde otázky a odpovědi prezentující intelekt adeptek. Místo toho si dívky mohou vybrat volnou disciplínu – tanec, pantomimu nebo zpěv na playback. Bulharská finalistka Kristina Grigorová se soutěžním číslem 9 si zvolila moderní taneční verzi folklorní písně „Katerino mome“. Tanec je Kristininým oblíbeným koníčkem. Ve volném čase tančí s dalšími třemi neslyšícími dívkami v baletní skupině Frida v rodném Chaskovu. Její sokyně si připravily latinsko-americké a indické rytmy, moderní tanec, pantomimu v různých kostýmech – Římanka, ples masek, žena-panter na hudbu z filmu Růžový panter a další. Práva na Miss World pro neslyšící vlastní ČR, ale její první ročník proběhl v roce 2001 v Palma se Mallorca. Populárnost soutěže roste po celém světě a jejím cílem je otevřít dveře neslyšícím dívkám i do světa módy a umožnit jim lepší integraci do společnosti. Tuto iniciativu podporuje řada známých osobností z celého světa – umělci, politici, byznysmani dokonce i členové královských rodin.
Literární večer s Lidií Galabovou
25. června 2009 připravil Bulharský kulturní institut společně se Slovanskou knihovnou při Národní knihovně České republiky literární večer pod názvem Andělé města. V galerii Bulharského kulturního institutu byla představena bulharská básnířka Lidia Galabová, která žije již delší dobu v Praze. Večer moderovala formou rozhovoru bulharistka Ivana Srbková. Básnířka zarecitovala několik básní ze své nové sbírky Andělé města i něco ze své starší tvorby. Autorské čtení bylo doplněno vystoupením jazzové zpěvačky Romany Žabkové. Zajímavé názory na tvorbu Lidie Galabové vyjádřila Dimana Ivanova, doktorandka komparatistiky na katedře české literatury a literární vědy na Karlově univerzitě v Praze. Diskutovalo se i na témata, jako je role jazyka a jeho užívání v sjednocené Evropě, život v emigraci i o současné ženě-matce a ženě-autorce. Večer byl zakončen otázkami publika.
BULHARŠTÍ TANEČNÍCI UDĚLALI NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU DOJEM
14. a 15. června na scéně divadla Ponec se představila bulharská taneční skupina „KINESTHETIC PROJEKT” s vystoupením Void. Představení bylo součástí programu XXI. Mezinárdoního festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha, kterého se zúčastnili tanečníci z více než 25 zemí (mimojiné z Ruska, Francie, Brazílie, Švýcarska, Španělska, Řecka, USA, Islandu aj). Tento rok je zajímavý i rekordním počtem míst, kde jsou taneční vystoupení inscenována, kromě Prahy i v Brně, Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Ostravě a Pardubicích. Vystoupení bulharské taneční skupiny přichází do Prahy s uznáním bulharských kritiků jako „událost roku“. Zakládá se na dynamičnosti pohybu, jehož opakování zcela mění jeho smysl. Specifické výrazové prostředky zahrnují vše – od intimity po otevřenou lásku až k pocitu z toho někomu zcela patřit druhému. Taneční skupina se skládá ze tří tanečníků, dva z nich jsou zároveň choreografové vystoupení Violeta Vitanova a Stanislav Genadiev. Mladí tanečníci, bývalí studenti Národní akademie tanečního umění v Sofii, mají zkušenosti nejen na své - bulharské – půdě(divadelní pracovna Sfumato) ale i v zahraničí. Roku 2006 se stali držiteli divadelní ceny „Ikar“, která byla poprvé předána za taneční vystoupení. Jejich představení v Praze si zasloužilo velkou pozornost. Publikum se nadchlo rytmičností pohybu a plastičností jejich polonahých těl. Samostatné vystoupení již zaznamenalo úspěch i na jiných mezinárodních festivalech. Hostování v pražském divadle se uskutečnilo díky podpoře Bulharského kulturního institutu.  
LYUBEN PETROV ŠTĚDŘE ROZDAL SVÉ „DARY MOŘE“ NA VÝSTAVĚ V PRAZE
4.června byla zahájena výstava obrazů mladého, ani ne pětadvacetiletého, bulharského umělce Lyubena Petrova. Narodil se v Burgasu a malovat začal ještě jako žák v přímořském městě a nakonec absolvoval Sofijskou Akademii výtvarných umění, ve specializaci nástěnná malba. Je překvapivé, že ve svém věku má za sebou již dvě samostatné výstavy ve svém rodném městě a účast na více než dvaceti společných výstavách a workshopech. Větší část jeho výstavy v Praze je očividně inspirována mořským světem, k čemuž odkazují názvy jednotlivých děl (Plankton, Dno, Mušle, Mořský herbář, Mořské formy, Dar moře). Jsou namalovány v abstraktně-figurálním stylu, s dobrým smyslem pro prostor a s příjemným „podvodním“ koloritem – tyrkysově modrá, fialová i zlatá barva moře. Druhá část jeho tvorby – olejomalby - je vystavena v dolní galerii a zachycuje úplně jiný styl. Představuje jeho životní tematický pohled vyjádřený antropomorfními figurami králíků a psů. Tentokrát reálné alegoricko-satirické práce vypovídající o zralosti filosofického poslání mladého autora. Zahájení výstavy zaznamelo velký úspěch, což je svázáno s i faktem, že Lyuben Petrov žije již nějakou dobu v Brně. Možná že Praha je pouze jednou ze zastávek na jeho cestě po evropských galeriích. Což mu ze srdce pořáli všichni přítomní – Češi i Bulhaři. A to si také, podle toho co zde předvedl, zasluhuje.
BULHARSKÉ ZVEZDICI ROZEHŘÁLY SCÉNU EUROFESTIVALU V BRNĚ
1.června, na Mezinárodní den dětí, vystoupil v Brně dětský sbor Zvezdici. Sbor spadá pod Soukromou školu Artstel v Sofii. Mladí bulharští zpěváci, které vede dirigentka Lidia Caneva, měli na programu jak dětské písničky, tak i předělávky bulharských národních písní. Příjemným překvapením pro publikum byla i na rychlo nastudovaná moravská lidová písnička. Publikum přijalo mladé talenty velmi vřele a odvděčilo se jim úsměvy a aplausem.
„Hvezdičky“ se tímto způsobem zúčastnily programu Eurofestivalu, což jsou kulturní vystoupení u příležitosti konce českého předsednictví EU. Toto fórum je organizováno Představiteli Evropské komise a podpořeno řadou státních i mezinárodních institucí, jakožto i Bulharským kulturním institutem v Praze. Na Eurofestivalu vystoupily nejznámější hvězdy české pop a rock music, zároveň i umělci z Irska, Řecka a jiných zemí. Během programu festivalu, byl na velkopromítacím plátně k vidění reklamní film o krásách Bulharska - Kód věčnosti.
Po svém vystoupení v Brně pokračuje sbor Zvezdici ve svém turné po střední Evropě, dále potěší Slovensko, Rakousko a Maďarsko.
„MLADÉ BULHARSKÉ TALENTY“ V ČECHÁCH
Tradiční koncert „Mladé bulharské talenty“ se uskutečnil 1.června na Mezinárodní den dětí v galerii BKI v Praze. Koncert je organizován občanským sdružením Vazraždane a zúčastnily se ho děti z bulharských i smíšených česko-bulharských rodin, které se zabývají hudbou. Šestého ročníku této hudební produkce na konci školního roku se představili čtyři mladí hudebníci – jedenáctiletý, ale již držitel několika ocenění z českých i mezinárodních soutěží Filip Zaykov (housle, piano), Michael Fošt (housle), David Ulvr (altová flétna) a maličká Denisa Ivanovova (piano, flétna). Zazněly skladby Jaroslava Uhlíře, H.Wieniawského, B.Martinů, G.B.Pescettiho, Daniela Steinbelta a jiných. Publikum přijalo vystoupení mladých talentů výjimečně vřele a neobdarovalo je jen potleskem, ale i květinami a malými dárečky od organizátorů.
OSLAVA 24.KVĚTNA
V galerii BKI v Praze byl 24.květen - Svátek bulharské osvěty a kultury a slovanského písemnictví oslaven 26.května slavnostním koncertem. Před přeplněným sálem vystoupila jedna z nejlepších bulharských pianistek Anžela Toševa, držitelka ocenění ze soutěží v Itálii, Portugalsku, Čechách, Bulharsku a jinde. Sama i s americkými koproducenty již vydala spoustu CD, koncertovala po Evropě i Severní Americe. Zazněly skladby od Leoše Janáčka a Konstantina Ilieva. Po koncertě proběhlo slavnostní předání ceny ministra kultury prof. Stefana Danailova za šíření a popularizaci bulharské kultury v zahraničí mladému českému bulharistovi Marcelu Černému. Publiku byl také představen sborník z mezinárodní konference Úloha české inteligence v Bulharsku po jeho osvobození, která proběhla na podzim minulého roku za spolupráce pana Černého. Slavnost byla zakončena malým koktejlem.
ZÁSTUPCE MINISTRA TOKADŽIEV POLOŽIL VĚNEC K NOVĚ ODKRYTÉMU PAMÁTNÍKU SV.CYRILA A METODĚJE V MIKULČICÍCH
Velká slavnost bulharské obce v Čechách a okolních zemí proběhla v předvečer 24.5. svátku bulharské osvěty a kultury a slovanského písemnictví. V době konání Třetího setkání Bulharů žijících ve střední Evropě, které se obyčejně odehrává v místě archeologických vykopávek staroslovanského sídla v Mikulčicích na jižní Moravě, kde se pravděpodobně nalézá hrob sv. Cyrila, byl odhalen také čtyřmetrový bronzový památník zakladatelů slovanské písemnosti svatých bratrů Cyrila a Metoděje. Tím se splnil dlouholetý sen našich spoluobčanů. K sbírání příspěvků na vytvoření památníku se přidala nejen spousta sdružení bulharských občanů v zahraničí ale také spousta samotných občanů, největším dílem ke vzniku tohoto projektu přispěla sama Bulharská republika. Památník je dílem bulharského sochaře Emila Venkova, který žije po dlouhá léta na Slovensku. Na slavnostní odhalení památníku dorazila i speciální vládní delegace z Bulharska, v čele s předsedou Národního shromáždění Bulharské republiky panem Georgi Pirinským. Mezi jinými přijel i zástupce ministra kultury BR pan Ivan Tokadžiev. Před památníkem byla odsloužena pravoslavná mše pražským pravoslavným archiepiskopem a metropolitou pro české země a Slovensko Kryštofem a vyššími duchovními bulharské a ruské pravoslavné církve. Akce se zúčastnili desítky Bulharů z české diaspory a stejně tak Bulharů žijících v Rakousku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a Ukrajině, dále i zástupci z Čech. Věnec k památníku položil pan Georgi Pirinski jménem Národního shromáždění Bulharské republiky, jménem Ministerstva kultury BR a Bulharského kulturního institutu v Praze pan Ivan Tokadžiev, pan velvyslanec Zdravko Popov jménem Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR, zástupci mnoha bulharských organizací, hejtman Jihomoravského kraje, starosta obce Mikulčice aj. Po slavnostním odhalení následoval bohatý kulturní program, na kterém vystoupil taneční soubor Gergjovden z Randeva, folklorní skupina Kytka z Brna, vokální sbor Lyra z bulharské školy dr.Petr Beron v Praze a české taneční soubory.
Svátek písmenek pro nejmenší
Dětský výtvarný a hudební kroužek působící při sdružení Zaedno organizuje oslavu 24.května, Dne slovanského písemnictví a kultury v galerii BKI v Praze. Malí šikulové a jejich maminky vyrobili trojrozměrná písmena, která ozdobili barevnými kolážemi. Každé z dětí vytvořilo první písmenko svého jména. Tímto způsobem se i ti nejmenší naučily napsat své jméno písmem, které vytvořili solunští bratři. V hudební části kroužku zazněly oblíbené dětské písničky i hymna Cyrila a Metoděje, kterou si zazpívaly i dojaté maminky. Na piano děti doprovází učitelka hudební výchovy Toni Dobreva. Do kroužku chodí děti v předškolním věku od 3 do 7 let. Scházíme se každé pondělí od 16.30 v galerii BKI v Praze.
GEORGI GOSPODINOV NA VELETRHU SVĚT KNIHY V PRAZE
Hostem 15. mezinárodního knižního a literárního veletrhu “Svět knihy” v Praze (15. – 17. 5.)   byl známý bulharský spisovatel Georgi Gospodinov. Základní téma mezinárodního festivalu byla Evropa v literatuře - Literatura v Evropě. Představily se celé vydavatelské stánky i jednotliví autoři, zástupci 47 zemí a jejich jazykových oblastí (Belgie byla například představena prostřednictvím valonské a vlámské části, představilo se galicijské Španělsko, atd.). Dvou z mnohočetných doprovodných programů se zúčastnil i bulharský zástupce. Nejdříve figuroval v diskusi na téma „Transformace v hlavních městech Střední Evropy po roce 1989“, společně s autory z jiných postkomunistických zemí – Jaroslav Rudiš (ČR), Ingo Schulze (Německo), Dan Sociu (Rumunsko). Diskusi vedla polská představitelka Literatury bez hranic(Berlín) Agata Lisian. Byly zmíněny velké politické, ekonomické, sociální a kulturní změny této oblasti a jejich obraz v současné literatuře. Co charakterizuje místní  kulturní a literární prostředí a jak se odráží v současném světě globalizace. Diskuse přilákala početné publikum, které velmi pozitivně reagovalo na názory bulharského spisovatele. Ještě větší zájem vyvolala prezentace literatury Georgi Gospodinova, knih Přirozený román a Gaustin a jiné povídky, v překladu Ivany Srbkové, a sbírky básní Lapidárium (překlad Ondřej Zajac). Ukázky přečetl v originále sám autor a česky známý herec Přemysl Růt.
KDYŽ BYZNYS PODÁ UMĚNÍ POMOCNOU RUKU
12. května byla v galerii BKI v Praze zahájena výstava projektu „Národní ceny Allianz Bulgaria 2008“. Výstava představuje práce (z oblasti malby, sochařství a grafiky) oceněné v soutěži velké pojišťovny. Do soutěže se zapojilo více než 400 současných bulharských umělců s téměř 800 svými díly. Aby byli nalezeni ti nejlepší, prošli soutěžící přes šest oblastních a jednu národní soutěž. Demokratické podmínky, zajišťující všem bulharským profesionálním umělcům účast v soutěži, proměnil akci Allianzu v ohromné panorama současného bulharského umění. Všechno se uskutečnilo i díky laskavé podpoře bulharského Ministerstva kultury a Svazu bulharských výtvarníků. Mezi oceněnými umělci jsou Dimitar Čolakov (hlavní cena za malbu), Angel Stanev (hlavní cena za sochařství) a Veliko Maričeski (hlavní cena za grafiku). Další malíři jsou Georgi Jordanov, Georgi Petkov, Ivan Velčev, Olga Valnarova, Cvetan Kolev, Čavdar Marinov, sochaři Ivan Totev, Kiril Meskin, Konstantin Denev, Ognian Petkov, Raja Georgieva a grafici Vladimir Čukič, Dimitar Kulev, Dimo Kolibarov, Mitko Bumov, Plamen Penov. Podle jednohlasého názoru bulharských umělců i kunsthistoriků jsou Národní ceny za malbu, grafiku a sochařství Allinaz Bulgaria 2008 nejpůsobivější a nejlépe finančně ohodnocenou uměleckou akcí za posledních dvacet let. Zároveň je dobrým příkladem spolupráce byznysu a umění. Po své prezentaci v Mnichově a nyní i v Praze bude výstava pokračovat ve své cestě po Evropě v Košicích a dále v Berlíně…
BULHARSKÉ ČERNOMOŘÍ ČECHY STÁLE LÁKÁ
28. dubna, v předvečer nové letní sezóny, byla v galerii BKI uvedena multimediální prezentace o bulharském Černomoří. Byla určena jak široké veřejnosti, tak i novinářům, specializujícím se na toto téma v českých médiích. Důvodem k akci byla nově vyšlá mapa bulharského pobřeží v českém jazyce, které již bylo podle odborníků třeba. Na základě překrásných diapozitivů podal znalec mezinárodní turistiky Vasil Samokovliev vyčerpávající výkon při charakteristice téměř všech bulharských letovisek. Soustředil se na hlavní historické, geografické a ekonomické zvláštnosti celého pobřeží i samotných vesniček. Byl věnován čas i otázkám z publika – na rozvíjející se kulturní turistiku, přímořská letoviska, která jsou nositeli ceny tzv. Modré vlajky, na nejekonomičtější možnosti cestování… Akce byla zorganizována BKI-Praha, obchodním oddělením bulharského velvyslanectví v ČR a nakladatelstvím Kartografie v Praze.

Cyklus varhanních koncertů „Umění mladého J. S. Bacha“
SYLVIA GEORGIEVA – varhany
Program:
Preludium a fuga e moll  BWV 533
Partita diverse O Gott, du frommer Gott  BWV  767
Fantasie con imitatione h moll  BWV 563
Fuga C dur  BWV 946
Fantasie C dur BWV 570
Fuga G dur  BWV 577
Preludium a moll  BWV 569
Chorální fantasie  Christ lag in Todesbanden BWV 718
Toccata E dur BWV566
Třetí koncert varhanního cyklu se koná v sobotu 18. dubna 2009 v 11.00 hod.
v kostele Sv. Klimenta, Klimentská 1, Praha 1
Vstupenky zakoupíte vždy jednu hodinu před zahájením koncertu. Cena vstupenky: 100,- Kč.
Další koncert tohoto cyklu se koná v sobotu 16. května 2009 od 11.00 hod.
Záštitu převzali :

Farní úřad Českobratrské církve evangelické a Bulharský kulturní institut v Praze

„ŤUK, ŤUK, VAJÍČKO – ZDA-LI PAK MÁŠ SRDÍČKO?…“
16. dubna se u příležitosti pravoslavných velikonočních svátků v galerii BKI oslavily Dětské Velikonoce. Pro děti, především předškolního věku, z bulharských i smíšených rodin zde byl připraven bohatý program. Seznámily se s bulharskými tradicemi, které se pojí s velkým křesťanským svátkem. Vyráběly koláže s velikonoční tematikou, soutěžily o nejsilnější barvené velikonoční vajíčko(bulharská tradice) a učily se dětské písničky. Nakonec byly pro všechny připraveny sladkosti a dárečky.  
BULHARSKÁ GRAFIKA MÁ SLAVNOU MINULSOT I DOBROU BUDOUCNOST
Výstava Onnik a přátelé, zahájená 26.března v galerii BKI-Praha, znovu dokázala, že bulharská grafika má dobrou budoucnost. Jsou zde vystaveny práce tří talentovaných grafiků Onnika Karanfiljana, Emanuely Kovač a Živko Mutafčieva. Významnou část výstavy tvoří díla Onnika Karanfiljana – již uznávaného výtvarníka střední generace bulharských grafiků (narozen r. 1963), na jejichž začátky měla silný vliv světoznámá československá grafická škola. I proto jeho grafiky vypadají, že sem přímo patří navzdory dlouhé pauze, která následovala po dřívějších pražských výstavách. Onnik Karanfiljan, známý též jako mistr exlibrisu, má ve svém životopise desítky účastí na společných i samostatných výstavách   v Bulharsku a jinde ve světě, např. v Holandsku, Německu, Belgii, Švýcarsku. Je nositelem řady státních i mezinárodních ocenění, za poslední rok tří - ze dvou bienálí grafiky v Istanbulu a ze světového kongresu o exlibrisu v Pekingu. Jeho práce jsou dále vystavovány ve Španělsku, mnohokrát v Japonsku, Velké Británii, Kanadě, a jsou součástí soukromých sbírek v Dánsku, Švédsku, Finsku, Norsku, České republice, JAR, Itálii, Řecku, Slovensku a ve spoustě dalších zemí. Oba dva další výtvarníci – hosté mají podobné životopisy plné závidění hodným počtem společných i samostatných výstav v Bulharsku a v zahraničí. Nejdůležitější dokázali všichni tři v galerii – rozdílné styly, rozdílné nápady, ale na všem pracoval talent a profesionalita. Zanechali za sebou nadšení ze své práce a jistotu v budoucnost bulharské grafické školy.
RECEPCE K PŘÍLEŽITOSTI DŮLEŽITÝCH VÝROČÍ
23.března v prostorách Grand hotelu Praha připravilo velvyslanectví Bulharské republiky recepci k příležitosti 131.výročí osvobození Bulharska z turecké nadvlády a 100.výročí od vyhlášení jeho nezávislosti. Mezi zúčastněnými byli zahraniční velvyslanci a diplomaté, místní politická a kulturní společnost, církevní hodnostáři české pravoslavné církve, zástupci občanského sdružení Bulharů v Čechách… Kulturní program, připravený BKI-Praha, zahrnoval dokumentární výstavu fotografií „Epocha cara Ferdinanda“, kterou zajistilo Státní kulturní středisko při Ministerstvu zahraničních věcí BR, a komorní koncert smyčcového kvartetu Kamilarov. Hosté si se zaujetím prohlédli výstavu zabývající se vyhlášením nezávislosti Bulharska a užili si výtečnou hru ve Vídni žijících a pracujících Bulharů Stefana Kamilarova – housle, Petra Gospodinova – violoncello, i Rakušana Helmuta Lackingera – housle a mladé japonské violistky Marie Yamanaki. Z bohatého repertoáru zazněly skladby od W.A.Mozarta, Schuberta a Goleminova. Slavnost byla zakončena koktailem.
Cyklus varhanních koncertů „ Umění mladého J.S. Bacha“ u sv. Klimenta
SYLVIA GEORGIEVA – varhany

            
Program 21.března 2009

Toccata a fuga d moll BWV 565          
Arnstadtská  chorální zpracování:  Gelobet seist du, Jesu Christ BWV  722
In dulci jubilo BWV 729
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 726
Allein Gott der Höh sei Ehr BWV 715
Herr Gott, dich loben wir BWV 725
Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 738
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich BWV 732
Preludium G dur BWV 568
Fuga G dur BWV 576
Fantasie a fuga a moll BWV 561
Malý harmonický labyrint   BWV 591
Trio c moll  BWV 585
Preludium a fuga g moll  BWV 535            

Další koncert tohoto cyklu se koná v sobotu 18. dubna 2009 od 11.00 hod. v kostele sv. Klimenta.
Vstupenky zakoupíte vždy jednu hodinu před zahájením koncertu. Cena vstupenky: 100,- Kč.
Záštitu převzali :
Farní úřad Českobratrské církve evangelické u sv. Klimenta a Bulharský kulturní institut v Praze
více
NA PRAŽSKÉM HRADĚ VYSTOUPIL PŘED DVĚMA PREZIDENTY KVINTET MILCHO LEVIEVA
Stránky fotoalbumu můžete otáčet tažením za vnější růzek fotografie nebo kliknutím na něj.

Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
18. března vystoupila ve Španělském sále na Pražském hradě hvězda bulharského jazzu Milcho Leviev(piano). Společně se svým kvintetem – Viki Almazidu(vokál), Michail Josifov(trumpeta), Veselin Veselinov-Eko(basa) a americkým trombonistou Glennem Ferisem zahráli před VIP publikem složeným z poslanců, diplomatů, zástupců kulturní a politické elity ČR. Toto byl 50. jubilejní koncert z cyklu Jazz na Hradě, který se koná na návrh prezidenta České republiky Václava Klause od počátku jeho působení ve funkci. Organizátorem je prezidentská kancelář a Správa Pražského hradu. Díky tomu zde hostovaly nejrůznější osobnosti jazzové scény, které osobně vybral pan prezident. Díky úsilí BKI-Praha a bulharského velvyslanectví v ČR našli i bulharští muzikanti své místo na nejprestižnější české jazzové scéně. Zvláštní slavnostní ráz koncertu dodala přítomnost jak českého prezidenta, tak i jeho speciálního hosta bulharského prezidenta pana Georgi Parvanova, jenž si udělal čas na tento unikální koncert při návratu z oficiální návštěvy Litvy.
Mezi přítomnými hosty byly i známí hudebníci, kteří byli svědky začátku mezinárodní kariéry Milcho Levieva – jeho debutu na pražském jazzovém festivalu v polovině 60.let minulého století. Našli se tu i zapálení fanoušci vlastnící první gramofonovou desku ve své době v Bulharsku známého jazzového orchestru Fokus vedeného Milcho Levievem. Pestrý repertoár dal všem aktérům možnost předvést, co umí. Publikum bylo spokojené s oblíbenými kousky z minulosti, ale i s hudebním posláním pro budoucnost. Na významnosti koncertu dodali i první přímé vysílání koncertu Jazz na Hradě na českých i bulharských webových stránkách, ale i přímý přenos České televize. 
Záznam celého koncertu můžete sledovat zde.
LILLY OF THE WEST V PRAZE
12. března se v galerii BKI uskutečnil trochu neobvyklý koncert. Poprvé zde zazněly tóny country a bluegras v provedení česko-bulharské skupiny Lilly of the West, ve složení: Lilly Drumeva(vokál a kytara), Asen Vasilev(kytara), Svoboda Bozduganova(basa), Jarda Jahoda(banjo), Zdeněk Jahoda(mandolína). Různorodé publikum, věkově i národnostně, si s potěšením poslechlo povědomé melodie z Divokého Západu. Později se připojili i další čeští hudebníci, což dodalo na příjemné a uvolněné atmosféře. Temperament bulharských hudebníků nevydržel a zejména na přání bulharských hostů zahráli i několik národních písní a rytmů. Je třeba zmínit, že představitelé country a bluegrass nezaostávají za českými hudebníky, kteří za sebou mají dlouholetou tradici těchto stylů.  
VEČER VĚNOVANÝ BULHARSKÉMU STÁTNÍMU SVÁTKU
Sváteční večer věnovaný 3.březnu – Bulharskému státnímu svátku a výročí osvobození bulharských zemí z tureckého područí se uskutečnil 5.března v galerii BKI v Praze. Zahrnoval multimediální prezentaci „Bulharské kláštery a národní osvobození“ – kulturně-historická beseda dr. Krasimiry Marholevy, doktorandky Karlovy univerzity, a zahájení výstavy grafik Petara Mineva „Bulharské kostely a kláštery“. Naši bulharští spoluobčané zaplnili výstavní síň a s nadšením se zúčastnili procházky po bulharských duchovních centrech, např. Rilský, Bačkovský, Sokolský, Drjanovský, Gloženský, Trojanský, Etropolský klášter. Ty se staly centry národně-osvobozeneckého boje a za jejich zdmi se skrývali velcí bulharští revolucionáři v čele s tzv. apoštolem svobody Vasilem Levským. Velký zájem vzbudila též výstava s patriotickou tématikou kostelů a klášterů dané doby.  
ZAŽÍVÁ BLAKÁN DOBRÉ NEBO ŠPATNÉ ČASY?
Na tuto otázku se snaží prostřednictvím umění odpovědět mezinárodní výstava s názvem Bad Times/Good Times zahájená 3.3. v Praze. Organizátorem akce je české centrum současného umění FUTURA. Je známo, že pro západního člověka se posledních dvacet let většina Balkánu přijímána jako nestabilní, chaotické, zkorumpované a dezorganizované místo… Region, jež se těžce vzpamatovává z bolestivého přechodu od totalitního režimu a plánovaného hospodářství k demokratickému a svobodnému trhu. V době přeorientovávání zaujímá zvláštní místo umění, které se i bez chybějící kulturní infrastruktury stává zrcadlem probíhajících procesů dokazování své přináležitosti k západnímu světu. Projektu Bad Times/Good Times se vedle tvůrců z Rumunska, Moldávie a Srbska zúčastnil i Bulhar Lačezar Bojadžiev, jehož instalace fotografií z různých měst světa, z různých období, zachycují změnu doby a života lidí. Ve své podstatě avantgardní výstava našla adekvátní místo k prezentaci – opuštěnou a přestavěnou továrnu. Byla využita díky podpoře Ministerstva kultury ČR a Radnice města Prahy i Bulharského a Rumunského kulturního institutu v Praze.  
LIDOVÝ SVÁTEK „BULHARSKÁ MARTENICA“ V PRAZE
Lidový svátek „Bulharská Martenica“ se slavil 28.února v Musaionu, kde sídlí etnografická expozice Národního historického muzea v Praze. Nikolinka Prokopieva, zástupkyně Bulharského klubu v Plzni, přednesla krátkou přednášku o bulharských tradicích spojených se začátkem jara – 1.březnem a připínáním martenic – typických pouze pro Bulharsko. Součástí slavnostního programu byla i známá bulharská zpěvačka Meri Kokareškova a místní folklorní soubor Balgari. Akci zorganizovalo občanské sdružení Bulharů v ČR Bulharská beseda za podpory BKI-Praha.  
VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE SV. KLIMENTA V PRAZE
První varhanní koncert z pětidílného cyklu „Umění mladého J.S.Bacha“ se uskutečnil 21.února ve formě sobotního matiné v kostele sv. Klimenta v Praze. Sylvia Georgieva je známá bulharská varhanní interpretka a cembalistka, která již léta pracuje a žije v Praze, kde taktéž završila studia na Hudební akademii múzických umění ve varhanní třídě prof. Milana Šlechty a hru na cembalo u prof. Zuzany Růžičkové. Koncertovala v rodném Bulharsku, USA, Rusku, Německu, Francii, Rakousku, Švýcarsku, Itálii a Beneluxu a účastnila se mezinárodních festivalů a soutěží v Atlantě, Lipsku, Varšavě a Paříži. Tvorba mladého J.S. Bacha je stálou součástí jejího bohatého repertoáru. Koncert v kostele sv. Klimenta, který se uskutečnil také díky podpoře BKI v Praze, přilákal mnohonárodnostní publikum, jež ocenilo vysokou kvalitu hry bulharské muzikantky.
Program koncertu 21.února 2009
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Preludium a fuga C dur BWV 531
Preludium a fuga a moll BWV 551
Fantasie (Concerto) G dur BWV 571
Preludium a fuga c moll BWV 549
Fuga c moll BWV 575 Pedalexercitium BWV 598
více
Bulharský svátek vína po sedmé v Praze
V pátek 13.února roztančil veselý bulharský svátek Trifon Zarezan ospalou Prahu, která se spíše vystala na sv. Valentýna. Proč stovky hostů dalo přednost Trifonovi před Valentýnem? Proč se sešlo publikum – zejména mladí Češi, aby tančili choro a jedli musaku, místo toho aby trávili čas na romantických schůzkách a obdarovávali se umělými červenými růžemi? Proč skvělá kapela Gothard, kterou tvoří sedm Čechů z legrace se nazývajících Janko, Sevda apod., hraje výbornou autorskou hudbu, jejímž základem je bulharský folklor? Odpověď je jasná, bulharské folklorní tradice jsou tak poutavé, že si i v místech tisíce kilometrů vzdálených od Bulharska najdou věrné příznivce.
Organizátorem akce bylo Občanské sdružení Bulharů v Čechách Zaedno a Bulharský kulturní institut tradičně akci podpořil. Probíhá podle bulharské obřadní tradice a je populární v celé Praze, což z ní dělá nejnavštěvovanější každoroční bulharské akce v Čechách vůbec. Jak je známo, jarním zařezáváním vína v den sv. Trifona 14.února začíná nový vinařský rok. Tento den se v celém Bulharsku hostí lidé vínem. Podobným způsobem se oslavilo i v symbolicky zvolené Baráčnické rychtě, která se nachází v centru Prahy pod Pražským hradem. Večer zasvěcený svátku patrona vína a vinic byl plný nejen pití vína, ale byl i obohacený kulturním programem. Jak tomu velí tradice, byl zvolen car vína na další rok. Soutěže se zúčastnilo 10 mužů z publika, kteří mezi sebou bojovali v pěti disciplínách – zařezávání vína, pletení věnce z větviček, zpěv, předvedení mužské síly a minutový ústní projev. Komise, speciálně vybraná pro tuto soutěž a složená z dam, zvolila a korunovala nového cara vína Trifona. O hudební stránku večera se již tradičn postarala skupina Gothard a chorvatský DJ Griška, který pouštěl oblíbené balkánské hity. Talentovaní tanečníci ze skupiny Balgari(Praha) a Pirin(Brno) potěšili přítomné bulharským chorem. Na slavnosti se nabízeli bulharské národní nápoje a pokrmy a k radosti mladých i starých proběhlo losování tomboly s bulharskými dárky. Dlouho do noci se tančilo choro, jako by nebylo síly, která by mohla zastavit tanec na počest Trifona Zarezana – bulharského cara vína v Praze.
ALEK POPOV ZAZÁŘIL I V PRAZE
Setkání se spisovatelem Alekem Popovem se uskutečnilo u příležitosti vydání českého překladu (od Ivany Srbkové) jeho sbírky povídek Zelný cyklus v nakladatelství Dibuk. Akce se uskutečnila 9. 2. v galerii BKI, který se podílel na podpoře vydání knihy společně s fondem Kultura bulharského ministerstva kultury. Spisovatel, známý svou popularitou v zahraničí, přilákal i v Praze široké publikum složené z české i bulharské čtenářské obce. Všichni si přáli setkat se na živo s autorem humoristické a satirické literatury, kterou reflektuje současnou společnost v Bulharsku. O příjemnou atmosféru v sále se postarali herci Hana Kofránková (režisérka dramatizace 3 povídek), Aleš Vrzák, Libor Vacek a Přemysl Rut (hudební doprovod na piano). Jak řekl autor před publikem „každé dílo překladem něco ztrácí ze své originality, ale zároveň získává v jiných aspektech“. Jeho slova se potvrdila hned v zápětí, kdy se vytvořila fronta na autogram do knih, originálů i překladů, Čechům i Bulharům, kteří si váží jeho práce.
„9 A PŮL POHLEDŮ“ ZAUJATÝCH STUDENTY BULHARSKÉ ŠKOLY V PRAZE
Multimediální prezentace projektů „9 a půl pohledu“ studentů 11. ročníku bulharské školy Dr. Petr Beron v Praze, vedená jejich přednášejícím informatiky Sašo Ilijevem, přilákala 4.února jejich spolužáky a učitele do galerie BKI v Praze. Přítomní se stali svědky výjimečně zajímavých a různorodých zpracování následujících témat: „Renesanční a barokní malba a její představitelé“ (Ajlin Irfanová), „Moje rodné město Ruse“ (Gergana Gančeva), „Pět nejhezčích mužů na světě“ (podle Nasji Ilievy), „Skupina Linkin Park“ (Desislava Atanasova), „Velký jaderný urychlovač“ (Venjamin Pašov), „Top 10 filmů“ (filmy z roku 2008 vybral a krátkým komentářem doplnil Sašo Zdravkov), „Vodní město Benátky“ (Maria Michova), “Apple IPhone 3D” (Branimir Dimitrov), „Bulharsko a jeho nezapomenutelné kouty“ (Monika Ilijeva). Všech devět prezentací (půlka pohledu z názvu prezentace patří jejich učiteli) překvapilo přednášející, spolužáky a dokonce je samé, a to díky hlubokým znalostem zvolených témat, přesvědčivým obhajobám i estetickému provedení. Další důkaz toho, že moderní technika dokáže ze školních tříd vyhnat nudu a mladé studenty přilákat k novým znalostem.  
TRIUMF BULHARSKÝCH FILMŮ V PRAZE
Během tří dnů bulharského filmu, které skončili 22.01., prošlo dvěma sály kina Světozor více než tisíc diváků. Zhlédli tři hrané, tři dokumentární, jeden krátkometrážní a několik animovaných filmů. Kurátor celé akce, bulharský herec, skladatel a v neposlední řadě i režisér Stefan Valdobrev, nemohl uvěřit vlastním očím – u pokladen se tvořily nekonečné fronty na lístky a dokonce se na všechny zájemce nedostalo, kapacita malého sálu byla brzy vyčerpána. A možná ještě zajímavější bylo to, že ve večerních hodinách si místo pestrých možností zábavy, které Praha nabízí, mladé publikum vybralo bulharské filmy. Událost přilákala pozornost spousty místních médií, ředitel BKI v Praze Bojan Pančev se mimo jiné zúčastnil vysílání na televizním programu ČT24.  

DNY BULHARKÉHO FILMU ZAČALY PŘEPLNĚNÝMI KINOSÁLY
Nebývalý úspěch, který předčil všechna očekávání organizátorů z BKI-Praha, doprovázel první promítání v den zahájení (20.01.09) Dnů bulharského filmu v proslulém kině Světozor. Obou promítání se zůčastnilo neuvěřitelné množství diváků – na dokumentární film Tlumočnice černo-bílých filmů režiséra Tedy Moskova a krátký film Skryto Stefana Valdobreva(jeho první režisérský počin) se do malého sálu přišlo podívat na sto diváků a na hraný, rozruch vyvolávající, film Zift Javora Gardeva dorazilo více než 400 příznivců bulharského filmu. Takový zmatek během přestavování nějaké národní kinematografie kino Světozor dlouho nezažilo. Což jenom dokazuje to, že všechny zvěsti o vzestupu bulharského filmu jsou pravdivé. Ne náhodou má tolik příznivců i v zahraničí. Složení publika bylo různorodé, byly zastoupeny všechny věkové kategorie, Češi i Bulhaři. Film Zift vyvolal různé pocity, ale nikdo nezůstal lhostejný. Režisér filmu Javor Gardev, host Dnů bulharského filmu, se zůčastnil diskuse po promítání a byl doslova zasypán dotazy. Kontakt s publikem navázal i další host, režisér Stefan Valdobrev. Byl to výjimečně úspěšný večer bulharského filmu, který skončil až okolo půlnoci.

Dny bulharského filmu
Ve dnech 20. až 22. ledna 2009 se v kině Světozor v Praze koná festival Dny bulharského filmu. Dny nabídnou komplexní pohled na současnost bulharské kinematografie. Diváci si budou moci vybírat mezi nejatraktivnějšími hranými, dokumentárními a animovanými filmy, vzniklými v Bulharsku za posledních pár let.
Ozdobou festivalu je česká premiéra snímku Zift, který byl oceněn na letošních festivalech v Moskvě a v Torontu a byl nominován na Oskara. Zift je kultovní „noir“ film, který zaznamenává fenomenální úspěch nejen na bulharské, ale i na světové filmové scéně. Dalším lákadlem pro návštěvníky v rámci festivalu jsou setkání se zajímavými hosty – herci a režiséry z Bulharska.
Vstupné na všechny filmy: 50 Kč
www.kinosvetozor.cz

Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1


Program:

20. 1.
18.45 h – Tlumočnice černo-bílých filmu, režie: Teddy Moskov, BUL, 2005, anglické titulky / české titulky, 58 min, dokumentární;
Skryto, režie: Stefan Valdobrev, CZ, 2007, 20 min, krátký

20.30 h – Zift, režie: Javor Gardev, BUL, 2008, anglické titulky / české titulky, 90 min, hraný

21. 1.

18.30 h – Švadleny, režie: Ljudmil Todorov, BUL, 2007, anglické titulky / české titulky, 95 min, hraný
20.45 h – Setkání u Eiffelovky, režie: Valentin Valčev, BUL, 2008, anglické titulky / české titulky, 96 min, dokumentární

22. 1.

18.30 h – Vyšetřování, režie: Iglika Trifonova, BUL, 2006, anglické titulky / české titulky, 105 min, hraný
20.45 h – Koridor číslo 8, režie: Boris Despodov, BUL, 2008, anglické titulky / české titulky, 74 min, dokumentární
Animované filmy budou uváděné před dokumentární filmy  v malém sále.


Zift
Hlavní hrdina s přezdívkou Moleca se dostává z vězení na začátku 60.let a ocitá se tak v pro něj novém a nepoznaném světě – ve světě socialistické Sofie. Do vězení se dostal těsně před 9.zářím 1944 a odseděl si trest za vraždu, aniž by byl vrah. V momentě, kdy se dostává na svobodu, ještě když překračuje práh vězení, se spouští kolo katastrofálních peripetií a zběsilý zápas s časem. Moleca se vyvlíká z absurdních situací a životu nebezpečných pastí, způsobených policajty vševědoucího totalitního státu. Během hledání pravdy o své minulosti se setkává s panoptikem groteskních typů, zabydlujících se v asfaltové městské džungli. Molecův běh zachycuje mapu retro Sofie – okrajové čtvrti, hlavní lázně, Kanál, polikliniku, kostel, hospodu, Mauzoleum, noční bar, hřbitov. Tato fatálně zadýchaná noc je nasycena velkými obraty, peripetiemi, halucinacemi, biografickými skoky do předkomunistické doby, sentimentálními schůzkami se starou láskou, zradami. Film končí s příchodem nového dne v maringotce hrobařů, kde pravda vychází najevo.

Švadleny
Tři mladé dívky utíkají od nezaměstnanosti na venkově do Sofie, kde hledají nejen práci, ale i budoucnost. Hrdinky bojují s těžkou realitou, která se snaží zničit jejich naivní a čisté představy o životě a vnutit jim svou morálku. Jedna z dívek nevydrží a svátá se milenkou pasáka. Druhá, vyprovokovaná její zradou, se zaplétá do milostného trojúhelníků a pokusí se o sebevraždu. Třetí z dívek nevzdává boj, aby své kamarádky zachránila.

Koridor číslo 8
Koridor číslo 8 vypráví o osudech lidí, žijících na neexistující cestě přes Balkán. Cesta se táhne přes Bulharsko, Makedonii a Albánii a je totožná s infrastrukturním projektem EU, s cílem spojit Černé a Jaderské moře, který je již deset let v počáteční fázi. Ve filmu uvidíte kovbojský vlak, železniční tunel, sloužící k pěstování hub, mezinárodního investora, stavícího ropavod, místního politika, jehož snem je stát se příštím americkým prezidentem, pasáka, který pracuje pro KFOR a dokonce píseň, věnovanou koridoru, která jako by byla jediná existující v surrealistickém světě… „Koridor, Koridor, Koridor č.8…“ Sledujíce nit cesty, „non road“ film Koridor č.8 zachycuje nálady, předsudky a naděje lidí ze tří balkánských zemí, kteří jsou paradoxním způsobem „tak daleko, tak blízko“ jeden druhému.

Vyšetřování
Bylo nalezeno rozřezané tělo a podezřelý Plamen Goranov, bratr zavražděného, je zatčen. Odmítá obvinění a díky nedostatku důkazů bude případ brzy přerušen. Ale případ dostává nová vyšetřovatelka – Alexandra Jakimová a začíná se vším od začátku. Přes den vyslýchá příbuzné, kamarády a kolegy obou bratrů a v noci – Plamena. Na rodinu jí nezbývá moc času. Zvolila si samotu a snaží se jí porazit stále více prací. Samota sžírá i Plamena – zatvrzelého samotáře, který si pomalu začíná schůzek s vyšetřovatelkou cenit, protože s ní může mluvit. Film sleduje chod vyšetřování filtrem svého základního tématu – možná a nemožná lidská komunikace.

Tlumočnice černo-bílých filmů
Kdyby tento film nebyl dokumentární, byl by sentimentální! Nyní je nemilosrdný! Ona je Neli Červenuševa. Milovníci filmů znají pouze její hlas. Téměř půl století tlumočí Neli velkolepé italské filmy z konce sálu proslulého kina Odeon. Místnůstka je velká 1.30 х 1.50m. A do tohoto mizerného prostranství se umístila „celá její Itálie“. Ve skutečnosti Neli na půdu Itálie nikdy nevstoupila. Film představuje tragicky opožděnou milostnou schůzku Neli s Itálií – již 78letá, se nachází v místech, která zná pouze z filmů. Konečně se ocitá u „svých princů“ - Etore Scolla a Mario Moniccelli. Jak o ní říká kameraman Christo Dimitrov – Chindo, ona se celý život zabývala eurointegrací a udělala mnohem víc než totalitní a demokratické parlamenty v době, kdy žila. Něžná a nemilosrdná sentimentálnost filmu odkrývá toto opožděné splnění lidských snů.

Setkání u Eiffelovky
Film Setkání u Eiffelovky (96 min., 2008) Valentina Vălčeva je příběhem o slibu, který dal bulharský režisér 93leté Marion Michelle, v Paříži žijící bývalé spolupracovnici (a rovněž partnerce) nizozemského dokumentaristy Jorise Ivense. Marion a Joris natáčeli ve zubožené poválečné Evropě film První roky o životě ve čtyřech nových lidových demokraciích – v Bulharsku, Jugoslávii, Československu a Polsku. Valentin se po 60 letech vydává na místa, kde film vznikal, a hledá pamětníky zašlých časů. Celé jeho pátrání komentuje Marion svými postřehy o mezilidských vztazích, o stárnutí a o smyslu života a umělecké práce.

MILKO BOŽKOV A JEHO PŘÁTELÉ UDĚLALI DOJEM NA KULTURNÍ PRAHU
„Milko Božkov a přátelé“ je název společné výstavy několika současných bulharských výtvarníků, jež byla zahájena 15. ledna v galerii BKI-Praha. Ve skupince přátel jsou Stoimen Stoilov, Zachari Kamenov, Dimitr Čolakov, Stojan Canev, Nedko Itinov, Jordan Kacamunski, Maria Popova a Cvetelina Maximova. Za to, že se na jednom místě sešli jedni z nejvýznamnějších představitelů bulharského výtvarného umění, vděčíme galeristovi Ivu Maslarskému, který již řadu let trpělivě a s porozuměním vkládá síly do spojení velkých k uskutečnění dobrého skutku, jež bychom mohli nazvat jako důstojná prezentace bulharské národní výtvarné školy. A tak se opravdu předvedla před pražským publikem. Zahájení se zúčastnili na výstavě hojně zastoupený malíř Milko Božkov a „pachatel“ tohoto svátku barev a kompozice galerista Ivo Maslarski. Početní obdivovatelé umění, přítomni toho večera, zažili nezapomenutelné okamžiky před olejomalbami a barevnými grafikami našich mistrů. Všem umělcům se zde dostalo velkého uznání, což je další úspěch bulharského výtvarného umění v zahraničí.

Česká premiéra sbírky povídek Aleka Popova
9. ledna proběhla v proslulém pražském divadle Na prádle premiéra českého překladu sbírky povídek Aleka Popova Zelný cyklus. Kniha vyšla v předvečer Vánoc v nakladatelství Dybbuk za podpory BKI-Praha a s finanční pomocí Fondu Kultura při bulharském Ministerstvu kultury. Překladatelka knihy Ivana Srbková se s publikem podělila o starosti i radosti zažité při překládání originálního textu. Režisérka Hana Kofránková zdramatizovala jednotlivé povídky, jejichž provedení bylo podkresleno hudební ilustrací Přemysla Ruta. Kromě pracovníků nakladatelství, studentů a přednášejících z Bulharistiky, překladatelů, obvyklého divadelního publika, byli přítomny i zajímavé osobnosti z kulturního prostředí, jako například spisovatel Ivan Binár, donedávna předseda Svazu českých spisovatelů, spisovatelka Daniela Fišerová, která hostovala minulý podzim v Českém centru v Sofii. V sále panovala veselá nálada, vytvořená smyslem pro humor samotného autora knihy, což doplňovaly i satirické povídky z ranně postkomunistické doby.