Nemec_KnVH_3_NEW

Изключително успешна и впечатляваща бе премиерата в Прага на антологията на българския диаболизъм „Полунощни истории”. Събитието бе организирано на 24 ноември 2015 г. 2015 г. от Българския културен институт съвместно с библиотеката „Вацлав Хавел” – домакин на проявата.

Литературната вечер откри известният чешки писател и журналист Яхим Топол, програмен директор на библиотека „Вацлав Хавел”, след което към аудиторията се обърна българският посланик Лъчезар Петков. В приветствието си той акцентира върху литературното и политическо наследство на Вацлав Хавел, оставило трайна следа в европейската и световната култура.

След уводните думи фокусът на вниманието бе насочен към представянето на антологията на българския диаболизъм. Нейната премиера бе дълго чакано събитие както в средите на чешките българисти, така и сред почитателите на стойностната литература в Чехия. Наред с това „Полунощни истории” е поредният важен проект, който популяризира българската литература, подкрепен от Българския културен институт. От 2012 г. БКИ се утвръди като институция, която съдейства, мотивира и координира процесите, свързани с превеждането, издаването и представянето на българска поезия, проза и белетристика пред чешката публика. И антологията на българския диаболизъм е поредният литературен бисер в тази поредица. Нейното отпечатването е дело на чешкото издателство „Еурославика”, ръководено от изтъкнатия поет и българист Владимир Кржиш, и е подкрепено от Национален фонд „Култура”.

Сборникът запознава за първи път чешкия читател с четирима писатели, чиито творби очертават кръга на т.нар. български диаболизъм – Светослав Минков (1902 – 1966), Владимир Полянов (1899 – 1988), Чавдар Мутафов (1889 – 1954) и Георги Райчев (1882 – 1947). Наред с кратките прозаични творби, възникнали в началото на 20-те години на миналия век, тя включва и гротесковия роман „Сърце в картонена кутия” на Константин Константинов (1890 – 1970) и Св. Минков, пародиращ диаболичната поетика. Заради авангардния си характер тези творби дълго време остават извън полезрението на чешките издателства и преводачи.

Аудиторията в храма на литературата „Вацлав Хавел” стана свидетел на едно нетрадиционна представяне на тази книга, модерирано от д-р Ангел Маринов. Всеки един от участниците сподели различни аспекти, свързани с антологията на българския диаболизъм. Д-р Златина Йержабкова представи част от своя научен текст за българския диаболизъм, включен в книгата, д-р Гинка Бакърджиева припомни как преди близо пет години се е зародила идеята за подобно издание, д-р Марцел Черни сподели подробности около приобщаването към проекта на млади чешки българисти. Не на последно място издателят Владимир Кржиш благодари на всички, допринесли за появата на антологията „Полунощни истории” и изрази надежда, че тя ще привлече вниманието на широк кръг читатели.

Творбите в сборника са преведени от екип от 18 души, като сред тях преобладават имената от младото поколение чешки българисти – студенти и абсолвенти от Философския факултет на Карловия университет, за които книгата е своеобразен преводачески дебют. Този съществен факт значително допринася за запазване на традициите в превеждането на българска литература на чешки език.

В края на вечерта петима от младите българисти не само прочетоха съвместно превода на разказа „Върколак” на Светослав Минков, но успяха да пренесат аудиторията в литературния контекст на мистичната, тайнствена, гротесктна и тревожно-примамлива атмосфера на диаболизма. Бръснещи сетивата думи, примесени с приглушената от свещи светлина, на фона на впечатляващия лик на Хавел – преживяването бе наистина фантастично!

Фото: Онджрей Немец/Библиотека „Вацлав Хавел”

Парньори