prague anglo american university 1-resize_anglo-american-university-studenti

На 13 и 14 декември, в Прага ще се проведе Седма международна конференция на Евроакадемия на тема „Повторно изобретяване на Източна Европа”, 30 години от революциите в Централна и Източна Европа. Организатори са Англоамериканският университет в Прага и Евроакадемия, съвместно с Училище за международни отношения и дипломация.

В панела на тема „Изкуството като културна дипломация: (пре) конструиране на понятия за Източна и Западна Европа” ще участва Галина Декова, уредник към Софийска градска художествена галерия.

Докладът й на тема „Политическият контекст на една неуспешна идея: Колекция на Питър Лудвиг в България” обсъжда политическия фон на отхвърлянето на дарението на Питър Лудвиг и отказа на българските власти да участва в създаването на колекция за съвременно изкуство на Петер Лудвиг в България. По-късно историята потъва в забрава и никога не е оповестена публично или е подложена на обсъждане. Предоставената през 2018 г. възможност за работа с архива на Светлин Русев и на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ позволи да се проследи историята обратно до основните й герои и лицата, вземащи решения, и разкри механизми за подбор, както и други практики на културната политика в момент на сурови политически промени.

Парньори