PQbanner

Пражкото Квадриенале на дизайна и пространственото оформление за изпълнителски изкуства е най-голямото събитие в сферата на сценографията в света. Форумът представя и развива на практика всички области в сценографията и дейности, свързани със създаването на театрална среда. Сред тях са сценичен дизайн, костюмография, звуково оформление и осветление, специални ефекти, нови медии в театралното или пърформативното изкуство, преложна сценография, специфичен и урбанистичен пърформанс, костюмът като пърформанс и др.
Неговото 13-о поред издание тази година ще се проведе от 18 до 28 юни в чешката столица. Основната тема е „Споделеното пространство: Музика, климат, политика”.
България е включена в секция „Страни и региони” в храм „Св. Ана”, известен като „Пражки кръстопът”. В него родните сценографи ще представят кинетичен обект – въртележката Merry Go Round, която е символ и инструмент на бягството. Публиката ще може да се повози и по уникален начин да наруши сивотата в ежедневието. Merry Go Round е едновременно театрално представление и инсталация, дело на SubHuman Theatre. Куратори са Венелин Шурелов и Елица Георгиева, а композитор Сибин Василев.
Четири български училища по изкуствата ще бъдат представени в студентската секция, която ще бъде изложена в залите на Кафковата къща.
На 19 юни от 11.00 часа в Напръстковия музей в рамките на програма „Племена” Лили Джагарова ще представи своя проект „Някои”. Пърфомансът акцентира акцентира върху традиционните племена и комуни, които са заменени от модерни меркантилни общности, загубили своята идентичност и свобода.
Повече информация на: http://www.pq.cz/program/bulharsko

Парньори