• DOMŮ


O násBulharský kulturní institut v Praze je oficiální kulturní institucí Bulharské republiky u nás. Je součástí sítě zahraničních Kulturních institutů spadajících pod bulharské Ministerstvo kultury. Organizujeme bohatý kulturní program nejen v Praze, ale po celém území České republiky. Naším cílem je prezentovat bulharskou kulturu a kulturně-historické dědictví a posilovat dobré jméno Bulharské republiky. Více info…

Novinky
Dora Gabe 130 web

DÁVNO. VEČER VĚNOVANÝ DOŘE GABE

Ke 130. výročí od narození bulharské spisovatelky Dory Gabe (1886 – 1983) byl připraven obsáhlý program. Společně s Památníkem národního písemnictví jsme vybrali cenné dokumenty, které byly poprvé představeny široké veřejnosti. Návštěvníci literárního čtení si mohli prohlédnout originály a kopie dopisů, pohlednic a telegramů bulharské spisovatelky s Vítězslavem Nezvalem, rukopisy překladů, knihy aj. Do kolekce byly zahrnuty…Aktuálně v galerii


UMĚNÍ Z CENTRA. MALBY Z GALERIE MĚSTA GABROVO

Bulharský kulturní institut v Praze ve spolupráci s Galerií Christo Cokev – Gabrovo představují výstavu Umění z centra. Výběr názvu skrývá symboliku – Gabrovo je geografickým středem Bulharska. Výstava zachycuje charakter města, jeho obyvatele, kulturu a unikátní atmosféru, ve kterých se zrcadlí dlouhá a zajímavá historie tohoto balkánského centra.

…více informací zde

NOVÉ PEXESO S BULHARSKOU TEMATIKOU

Kulturně-historické dědictví a tradice
Bulharsko je pokladnicí shromažďující v sobě thráckou, byzantskou i starořímskou kulturu. Setkáme se zde se zlatými a stříbrnými poklady starými přes dva tisíce let, ale i s unikátní obrozeneckou architekturou, působivými kostely a ztichlými kláštery..

…více informací zde

 

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.