O násBulharský kulturní institut v Praze je oficiální kulturní institucí Bulharské republiky u nás. Je součástí sítě zahraničních Kulturních institutů spadajících pod bulharské Ministerstvo kultury. Organizujeme bohatý kulturní program nejen v Praze, ale po celém území České republiky. Naším cílem je prezentovat bulharskou kulturu a kulturně-historické dědictví a posilovat dobré jméno Bulharské republiky. Více info…

Novinky
album web2

ALBUM JOSEF PITTER (1881-1925) V ČESKÝCH KNIHOVNÁCH

Bulharský kulturní institut v Praze daroval album Josef Pitter (1881-1925) do fondu Národní knihovny České republiky, Slovanské knihovny a Městské knihovny v Praze. Ředitelka BKI-Praha, paní Galina Todorova, osobně předala album PhDr. Lukavcovi z Oddělení doplňování zahraničních dokumentů NK ČR a paní Anežce Kindlerové, Vedoucí oddělení doplňování fondů Slovanské knihovny. Za Městskou knihovnu v Praze…Aktuálně v galerii


JOSEF PITTER (1881-1925)

Od 5. listopadu 2015 si můžete v Galerii BKI-Praha prohlédnout část rozsáhlé expozice věnované českému grafikovi Josefu Pitterovi, který na začátku 20. století působil v Bulharsku.

…více informací zde

NOVÉ PEXESO S BULHARSKOU TEMATIKOU

Kulturně-historické dědictví a tradice
Bulharsko je pokladnicí shromažďující v sobě thráckou, byzantskou i starořímskou kulturu. Setkáme se zde se zlatými a stříbrnými poklady starými přes dva tisíce let, ale i s unikátní obrozeneckou architekturou, působivými kostely a ztichlými kláštery..

…více informací zde

 

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.