O násBulharský kulturní institut v Praze je oficiální kulturní institucí Bulharské republiky u nás. Je součástí sítě zahraničních Kulturních institutů spadajících pod bulharské Ministerstvo kultury. Organizujeme bohatý kulturní program nejen v Praze, ale po celém území České republiky. Naším cílem je prezentovat bulharskou kulturu a kulturně-historické dědictví a posilovat dobré jméno Bulharské republiky. Více info…

Novinky
Zori kniga

SKRYTÉ UMĚNÍ CHRISTA A JEAN-CLAUDE V PRAZE

Bulharský kulturní institut v Praze představil ve spolupráci s Filosofickou fakultou UK projekt Fenomén Christo. Pořad byl součástí programu Týdne diverzity, který byl 10.4.2017 zahájen primátorkou Adrianou Krnáčovou a prof. Tomášem Zimou, rektorem Karlovy univerzity. Po čtyři dny lákal multifunkční prostor emblematické budovy magistrátu v centru Prahy množství návštěvníků na zajímavý program spojený s kulturou, uměním, vědou, architekturou, městským…Aktuálně v galerii


BEZ HRANIC. Výstava obrazů Nikolaje Janakieva

Bulharský kulturní institut v Praze představuje kolekci maleb známého bulharského výtvarníka Nikolaje Janakieva.

… více informací zde

NOVÉ PEXESO S BULHARSKOU TEMATIKOU

Kulturně-historické dědictví a tradice
Bulharsko je pokladnicí shromažďující v sobě thráckou, byzantskou i starořímskou kulturu. Setkáme se zde se zlatými a stříbrnými poklady starými přes dva tisíce let, ale i s unikátní obrozeneckou architekturou, působivými kostely a ztichlými kláštery..

…více informací zde

 

Partneři

Svilen Todorov © 2014 www.st-concept.com All rights reserved.